Ürün Karbon Ayak İzi

Bir Ürünün Karbon Ayak izi, bir ürünün yaşam döngüsü değerlendirmesi sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının toplamıdır; yani, hammadde alımından veya üretiminden doğal kaynaklardan nihai elden çıkarmaya kadar olan tüm süreci kapsamaktadır.

 

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi ve Raporlanması Firmalara Ne Sağlar?

  • ISO 14067, artık pazarda rekabetçi bir araç olan bir Ürünün Karbon Ayak izini hesaplamak için kriterler sağlar. Bu, tüketicinin çevresel göstergeye olan güvenini arttırmakta ve ürünlerin etiketlerini netleştirmeye yardımcı olmaktadır.
  • Uluslararası standart, ayak izi hesaplamasını yaşam döngüsü analizine dayandırmaktadır. Bu, emisyonların hangi kademenin sorumlu olduğunu ayırt etmeye yardımcı olur, iyileştirme fırsatlarının nasıl doğru şekilde belirleneceği konusunda değerli bilgiler sağlar ve maksimum verim elde edilmesine olanak sağlar.
  • Standart, sera gazı değerlendirmesini netleştirir, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA-YDD) yaklaşımında özel şartlar sağlar, sistem sınırlarını seçer ve bir Ürünün Karbon Ayak izi (ÜKA) miktarını belirlerken kullanım ve kullanım ömrü fazlarını simüle eder.
  • ISO 14067’de fonksiyonel birim bir ürün veya hizmet olabilir. Bir ÜKA çalışmasının sonuçları, bir ürün birimi olarak veya verilen hizmetler açısından rapor edilebilir.

Perfect Green olarak, kapsamlı ve oldukça önem teşkil eden ürün karbon ayak izi sürecinde ön görüşme yaparak hedefleri belirliyor ve yol haritası çıkıyoruz. Bu doğrultuda ürün karbon ayak izi süreçleri için en yaygın kullanılan ve oldukça geniş bir veri tabanına sahip SimaPro yazılımını kullanarak uzman ekibimizle sistematik bir şekilde çalışarak, her bir süreç ilerlemesini sizlerle paylaşıyoruz.

“Green Today, Sustainable Tomorrow: Let’s Grow Together.”

Eskişehir Yolu Konutkent Kavşağı 2700. Cadde Arp Kule 3/13 Etimesgut/ANKARA