Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)

Temel amacı, seçili sektörler için ithalat fiyatının, ürünün karbon yoğunluğunun dikkate alınarak belirlenmesi bir başka deyişle vergilendirilme olan bu süreçte Avrupa Parlamentosu tarafından raporlama ve uygulamaya tabii tutulan sektörlere yönelik teknik süreçlerin hizmeti verilmektedir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Bu çerçevede şirketlere Perfect Green olarak,

  • Karbon Ayak İzlerini ölçmeleri ve raporlamaları için stratejik planlar hazırlıyoruz.
  • Planların hazırlanma sürecinde üretim süreçlerini ve tedarik zincirini gözden geçiriyoruz.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması veya enerji verimliliğinin artırılması için yapılacak yatırımlara yönelik bilgilendirmeler sunuyoruz.
  • İhracat için üretilen ürünlerin karbon ayak izlerinin hesaplanması ve karbon vergisi ödemelerinin maliyetinin hesaplanması hizmetlerini gerçekleştiriyoruz.
  • Bu doğrultuda tedarikçilerin karbon ayak izlerini de hesaba katarak tedarik zincirinde sürdürülebilirlik hedeflerinin planlamasını yapıyoruz.
  • Sürdürülebilirlik stratejilerini yönetim planına entegre ediyoruz
  • Personeli sürdürülebilirlik konusunda eğiterek farkındalık yaratıyoruz.

Perfect Green ile SKDM’nin getirdiği regülasyon gereksinimlerini kolay ve hızlı bir şekilde karşılayın. Şirketinizin karbon yönetimini kontrolünüz altına alarak tam uyumluluk sağlayın.

“Green Today, Sustainable Tomorrow: Let’s Grow Together.”

Eskişehir Yolu Konutkent Kavşağı 2700. Cadde Arp Kule 3/13 Etimesgut/ANKARA