KVKK

PERFECT GREEN HİZMETLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİDİR.

PERFECT GREEN A.Ş, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sırasında çalışanları ile müşterilerinden alınan, detayları Gizliliğin ve Verilerin Korunması yönergesinde öngörülmüş usullerle toplamakta, işlemekte, saklamakta ve imha etmektedir.

Kişisel Verileri Korumanın Amaçları

PERFECT GREEN A.Ş personeli ve müşterilerinin iletişim ve işbirliği içinde olan tüm gerçek kişilerin özel bilgi ve belgelerinin gizliliğini korumak, bilgi ve belgelerin doğruluğunu güvence altına almak, müşterilerinden edinilen ve gizlilik içeren tüm bilgilerin, belgelerin, oluşturulan veri, form, plan, liste, vb. dokümanların müşteri veya sorumlu tarafın paylaşılabileceği hakkında onayı olmadığı sürece süresiz gizliliğini temini, bilgilere yeniden ihtiyaç duyulduğunda, yetkili kişilerin erişimini sağlamak amacıyla uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.

PERFECT GREEN A.Ş, Kişisel Verileri, aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlemektedir;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

PERFECT GREEN A.Ş personelleri ve dış kaynaklı kuruluşlardan, hizmet süreci boyunca herhangi bir aşamada elde edilen ve gizlilik barındıran bilgiler, müşteri veya sorumlu tarafın onayı veya kanuni bir yükümlülük olmaksızın üçüncü taraflar ile paylaşılmaz.

Veri Sorumlusu

PERFECT GREEN DANIŞMANLIK A.Ş

info@perfectgreen.com.tr

 

Eskişehir Yolu Konutkent Kavşağı 2700. Cadde Arp Kule 3/13 Etimesgut/ANKARA