GRI(Global Reporting Initiative)

Sürdürülebilirlik, üretimde devamlılık sağlanması ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmemesi anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan ve ilgili beyanlarda bulunan şirketler

 • Uzun vadede tüm paydaşları için değer yaratabilme yeteneğini ortaya koyar
 • İş süreçlerinin çevresel, sosyal, ekonomik gibi boyutlarda şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımın şirketlerince benimsendiğini ifade ederler.
 • Faaliyetlerinin çevre ve insan odaklı bir şekilde devam ettiğini belgelerler

Sürdürülebilirlik Raporlaması Hizmetinde Perfect Green’i Neden Tercih Etmelisiniz?

Perfect Green,

   • Paydaşlarınızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamanızı sağlar
   • Sürdürülebilirlikle ilgili risklerin ve fırsatların belirlenerek bir sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulmasına yardımcı olur.
   • Perfect Green raporlamaya ilişkin süreçlerini GRI standartları çerçevesinde yürütmektedir.

Sürdürülebilirlik performansı hakkında paydaşlara şeffaf bir şekilde bilgi verilmesini sağlayan sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında GRI (Küresel Raporlama Girişimi) standartları uluslararası alanda geçerli olan bir çerçeve sunar.

Perfect Green olarak sürece yönelik akış şeması aşağıdaki gibidir.

    • Ön görüşme yaparak ihtiyaç analizinin belirlenmesi
    • Veri Toplama Süreci
    • Taslak Rapor Hazırlama Süreci
    • Öncelikli Konuların Belirlenmesi
    • Teknik Hesaplamalar İçerik Oluşturma
    • Rapor formatına yönelik görsel içerik oluşturma
    • GRI Endeksinin Hazırlanması
    • GRI Onayı Alınması
    • Raporun yayınlanması

“Green Today, Sustainable Tomorrow: Let’s Grow Together.”

Eskişehir Yolu Konutkent Kavşağı 2700. Cadde Arp Kule 3/13 Etimesgut/ANKARA