CDP (Karbon Saydamlık Projesi)

CDP, çevresel etkilerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde belgelendirilmesini amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir girişimdir. Çevresel etkilerini saydam bir şekilde raporlamak isteyen kurumlar CDP aracılığı ile beyanda bulunmaktadır.

İklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi faktörler üzerinden risklerin ve fırsatların ortaya konmasıyla ilerleyen sistemde, çevresel eylem planları geniş kapsamlı bir veri setiyle oluşturulur. Bu verileri sağlayan kurum ve kuruluşlar, çevresel etkilerini yöneterek riskleri en aza indirdiklerini ve sürdürülebilir gelişimlerini ilişkili tüm bileşenler için ispatlamış olur.

CDP küresel boyutta; kurumlara, şehirlere, ülkelere ve bölgelere yönelik karbon saydamlığı sistemi oluşturmuştur. Çevresel etkinin yönetilmesine katkı sağlayan bu sistemin programları:

  • İklim Programı
  • Su Programı
  • Orman Programı

CDP Hizmetinde Perfect Green’i Neden Tercih Etmelisiniz?

  • Perfect Green, eğer mevcutsa önceki yıla ait puanınızı gözden geçirir ve CDP’nin puanlama metodolojisi ve rehberliği doğrultusunda tecrübesini kullanarak ana sorunları analiz eder. Sera gazı emisyon hesaplarının doğruluğunu kontrol edip, bu süreçte güncellenen/son versiyona ait emisyon değerlerini göz önünde bulundurarak ve hesaplama sürecindeki eksiklikler tespit edilip yol haritası güçlendirilmektedir.
  • Perfect Green, CDP doldurulacak anketin taslak versiyonunu hazırlar ve önceki adımlara göre yanıtlarda gerekli revizyonları yapar.
  • Puanınız, şirketinizin puanlama sürecinde nerede düşük performans gösterebileceğini anlamak ve potansiyel nihai puanınızı tahmin etmek için en güncel CDP puanlama metodolojisi kullanılarak hesaplanır. CDP beyanında bulunmadan önce double-checking yapılmaktadır.
  • Perfect Green, şirketinizin CDP verilerini ve tahminlerini değerlendirerek işletmeniz için gerçekçi parametreler dahilinde akılcı sürdürülebilirlik stratejileri oluşturur.

“Green Today, Sustainable Tomorrow: Let’s Grow Together.”

Eskişehir Yolu Konutkent Kavşağı 2700. Cadde Arp Kule 3/13 Etimesgut/ANKARA